امروز : سه شنبه, 04 تیر 1398

تحویل بودجه شهرداری

تحویل بودجه شهرداری به شورای شهر

تکمیل و تحویل بودجه سال 1397 شهرداری به  اعضای شورا طی نشست روز دوشنبه سوم بهمن 96

اوقات شرعی