امروز : سه شنبه, 04 تیر 1398

برفروبی مسیرهای اشنوزنگ و توان

برفروبی مسیرهای اشنوزنگ و توان

طی تماس تلفنی مدیریت بحران شهرستان با شهرداری گردکشانه جاده روستای توان بسته بوده و برای انتقال یکنفر زن باردار اهل روستا  به شهر دچار مشکل شده بودند که شهرداری گردکشانه اقدام به اعزام خودروهای سنگین خود جهت برفروبی و بازکردن جاده نمود.

همچنین باتوجه به وضعیت راه اشنوزنگ اکیپ شهرداری نسبت به برفروبی مسیر اقدام نمودند.

اوقات شرعی