امروز : جمعه, 28 تیر 1398

کار فرهنگی در روز محیط زیست

جمع آوری زباله های به جا مانده از شهروندان توسط شخض شهردار و رئیس شورا و مسئول خدمات شهری و جمعی از جوانان شهر جهت فرهنگ سازی و حفظ طبیعت در روز جهانی محیط زیست

 

اوقات شرعی