امروز : شنبه, 27 مهر 1398

سمپاشی فضای سبز شهر

سمپاشی فضای سبز شهر

با فرا رسیدن بهار و رشد علف های هرز، شهرداری اقدام به سمپاشی درختان و فضای سبز شهری و همچنین سم مخصوص مبارزه با علفهای هرز مطابق تصاویر زیر نمود

از عموم شهروندان لاجان و حومه خواهشمندیم از ورود خود و کودکان و احشام به فضای سبز شهر جلوگیری بعمل آورند.اوقات شرعی