امروز : سه شنبه, 04 تیر 1398

ساماندهی سایت زباله

ساماندهی سایت زباله

ساماندهی و مسیرگشایی و بهسازی سایت زباله شهر لاجان توسط شهرداری

اوقات شرعی