امروز : شنبه, 27 مهر 1398

آسفالت خیابان 30متری

شروع عملیات آسفالت لاجان

شروع عملیات آسفالت خیابان 30متری از انتهای محدوده خدماتی شهر لاجان به طرف فلکه ارتش مطابق تصاویر..

 

اوقات شرعی